Nabídkový list
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Firmy ERGOACTIVES LLC USA
DODÁVANÝCH DISTRIBUTOREM, SPOLEČNOSTÍ IBI-International, spol. s r.o.,
platný od 1. 5. 2018

 

Kód VZP Obchodní   název Dop. cena (Kč)
vč. DPH a OP (VZP max.)
Úhrada (Kč)
VZP
Způsob
výdeje
0136405 Berle francouzská ERGOBAUM pro dospělé 1838,97,- 300,-CHR,NEU,ORT,PRL,REH Předpis na poukaz
0136405 Berle francouzská ERGOBAUM dětská 1838,97,- 300,-CHR,NEU,ORT,PRL,REH Předpis na poukaz
0136407 Hůl vycházková ERGOCANE 1511,16,- 130,-CHR,NEU,ORT,PRL,REH Předpis na poukaz
   Násadec na berle ERGOCAP 499,- 0,-  

 

Dodavatel: IBI-International, spol. s r.o, Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1, tel.: 281 028 230-1, fax: 281 028 232
IČO:44847378, DIČ:CZ44847378, bankovní spojení: ČSOB a.s., Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1, č. účtu: 478520443/0300